Seiten-soppinen, Taivalkoski

Seitensoppisen metsäalue Taivalkosken etelärajalla, vain hiukan Valkkisuon esimerkkikohteesta itään, rajautuu suoraan Metsäkylän vanhojen metsien suojeluohjelmakohteeseen.

Pinta-ala 133 ha

Seitensoppisen metsäalue Taivalkosken etelärajalla rajautuu suoraan Metsäkylän vanhojen metsien suojeluohjelmakohteeseen. Vastaavia arvometsiä on tämän suojelualueen rajoilla enemmänkin, esimerkiksi Taivalvaaralla.

Aluetta on pirstottu avohakkuin vuonna 2006, mutta jäljellä olevat yhä toisiinsa kytkeytyvät metsät ovat alueen keskiosiin tehdyn maastokäynnin perusteella pääosin luonnontilaisen kaltaisia mäntyvaltaisia ja kuusisekapuustoisia aarnioita. Aiempi hakkuuhistoria rajoittuu vanhoihin harsintahakkuisiin. Suo-metsämosaiikin suot ovat säilyneet pääosin luonnontilaisina. Kokonaisuus onkin myös maisemallisesti näyttävä.

Tällä kohteella käytiin elokuussa 2020, ja maastokäynnin perusteella vanhojen luonnonmetsien lajisto on luonnollisesti runsas. Alueelta havaittiin 34 vaarantuneen, 19 silmälläpidettävän ja 10 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja tämän lyhyen käynnin aikana löydettiin 16.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita