Selänoja, Hausjärvi

Hämeen esimerkkikohde sijaitsee Hausjärven kunnassa mutta aivan Riihimäen taajaman tuntumassa, Vantaanjoen latvoilla. Kohde on vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa on todella runsaasti järeää lahopuuta ja suuria tuulenkaatojuurakoita.

Vanhojen kuusten lisäksi alueella on vanhoja ja järeitä koivuja ja haapoja, joista osassa on koloja. Lisäksi kohteen länsiosissa on korpea. Lehtomaista kangasta ja lehtoakin löytyy.

Selänojan metsäalue on metsäautotien ja hakkuiden pirstoma. Myös melkein kaikki alueen jäljellä olevat METSO I ja II -luokkien luonnonmetsät ovat hakkuiden uhkaamia, sillä huhtikuussa 2020 tehdyt metsänkäyttöilmoitukset avo- ja harvennushakkuista kattavat lähes koko kohteen.

Marraskuussa 2023 Metsähallitus ilmoitti hakkaavansa kohteen. Hakkuusuunnitelmat muuttuivat vuonna 2020 tehdyistä vain hieman.

Nopealla maastokäynnillä kesäkuussa 2021 kohteella tehtiin 30 havaintoa uhanalaisista tai vanhaa metsää indikoivista lajeista. Näihin lukeutuivat erittäin uhanalainen lahokaviosammal, vaarantunut aarnisammal, alueellisesti uhanalainen rakkosammal, silmälläpidettävä norjantorvijäkälä sekä indikaattorilajit ruoste- ja rusokääpä.

Pinta-ala 10,4 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita