Sikainmäki, Kangasniemi

Sikainmäki sijaitsee Toivakan, Kangasniemen ja Joutsan rajamailla. Kohde on jälleen yksi esimerkki siitä, että myös reheviä valtionmaiden arvokohteita on yhä suojelematta.

Vanhan pihapiirin ja viljelysmaiden alueella esiintyy kulttuurivaikutteista kuusivaltaista lehtoa, jossa kasvaa runsaasti koivua, haapaa sekä muuta lehtipuustoa. Eri-ikäistä lahopuuta on merkittävästi. Muualla rajauksella on sekä tuoreen kankaan runsaslahopuustoista mäntyvaltaista kangasmetsää että vesitaloudeltaan luonnontilaista korpea. Metsät täyttävät METSO-ohjelman kriteerit pääosin luokassa I.

Noin kolmasosa kohteesta on merkitty Metsähallituksen luontokohteeksi vuonna 2021, mutta jostain syystä vastaavia, merkittäviä luontoarvoja sisältävää metsää jätettiin yhä tavalliseksi talousmetsäksi noin 20 hehtaaria. Kohteella havaittiin yhteensä 9 vanhaa metsää ilmentävää, 4 silmälläpidettävää ja 5 uhanalaista lajia, mm. alueellisesti uhanalainen kuusenneulajäkälä.

Pinta-ala 30 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita