Simo, Runkausvaara

Runkausvaaran suojelematon luonnonmetsä sijaitsee aivan Simon ja Tervolan rajalla Runkauksen luonnonpuiston luoteispuolella. Vaaralla on sekä kuusi- että mäntyvaltaisia osia, joista molempiin on muodostunut hyvä lehtipuusekoitus.

Metsä on erirakenteista ja tiheydeltään vaihtelevaa. Länsi- ja Lounais-Lapin luonnonmetsille tyypillisesti kauan sitten tehdyt harsintahakkuut näkyvät puustorakenteessa enää suurimpien elävien ja kuolleiden mäntyjen niukkuutena. Niitäkin alueella silti näkyvästi on.

Metsä- ja lahopuujatkumot eivät harsintahakkuissa nykymetsätalouden kaltaisesti katkenneet, joten vanhojen metsien lajisto on edelleen runsas.

Pinta-ala 42 ha

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita