Sotkamo, Kangasvaara

Hiidenportin kansallispuiston ympäristössä on suojelematonta luonnonmetsää niin itä-, länsi- kuin pohjoispuolellakin. Osa puiston länsipuolella sijaitsevan Kangasvaaran näyttävistä, runsaspuustoisista luonnonmetsistä rajautuu suoraan kansallispuistoon ja täydentää aiemmin puutteellisesti suojeltua Lapamäen aarniometsäkohdetta.

Kaskikauden vaikutus on Kangasvaaran rinnemetsissä laajalti nähtävissä palokantojen sekä koivun ja haavan runsauden myötä. Lahopuuta esiintyy runsaina keskittyminä. Korkeasta suojeluarvosta kertovat myös vaateliaiden ja uhanalaisten luonnonmetsien lajien esiintymät.

Pienialaisemmin suojelematonta vanhaa luonnonmetsää esiintyy myös Lakkalammen ja Autiojärven rannassa. Kohteen metsät täyttävät lähes kauttaaltaan Metso-kriteerit luokassa 1, Kangaslammen lounaispuolella on rajattu mukaan pienialaisesti myös luokkaa 2 edustavaa metsää.

Pinta-ala 42 ha

https://asiointi.maanmittausla..

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita