Sotkamo, Matojärvi

Matojärven luonnonmetsät ovat kapeita suikaleita talousmetsiin rajautuen, mutta muodostavat tästä huolimatta ekologisesti yhtenäisen kokonaisuuden vesitaloudeltaan luonnontilaisten soiden ja rakentamattomien erämaajärvien kanssa. Ne ovat tärkeä osa Maanselän luonnonmetsien käytävää kytkien Hiidenportin seudun läntisempiin metsiensuojelualueisiin.

Matojärven metsät ovat vanhoja tuoreen kankaan kuusivaltaisia sekametsiä, jotka ovat monin paikoin lähellä luonnontilaa, sekä pienialaisia ojittamattomia korpia ja rämeitä. Alueen lajistoon kuuluu mm. liito-orava (VU), jonka papanoita löytyikin Ison Matojärven itärannalta.

Pinta-ala 28 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita