Sotkamo, Välilamminvaara

Kohde koostuu Välilamminvaaran, Leililamminvaaran ja Lusikkavaaran vanhoista, valtaosin tuoreen kankaan luonnonmetsistä, jotka ovat alueen luonnontilaisten soiden kanssa osa samaa suo-metsämosaiikkia.

Metsähallituksen luontokohteiksi on päätynyt lähinnä avosoita, ei niinkään metsiä, siitä huolimatta, että pohjoisen Sotkamon metsiensuojelutilanne on heikko. Lusikkavaara ilmoitettiin avohakattavaksi 2018, mutta hakkuu on toistaiseksi jäänyt toteuttamatta.

Alueen maastonmuodot ovat vaihtelevia, ja kohteeseen kuuluu kuusivaltaisten kangasmetsien lisäksi niin märkää korpea kuin mäntyvaltaisia kalliometsiäkin. Paikoin esiintyy järeitäkin haapoja, ja Lusikkavaaralla haavan tyveltä havaittiin liito-oravan (VU) papanoita. Lisäksi löydettiin muuta vanhoja metsiä ilmentävää ja uhanalaista lajistoa.

Pinta-ala 39 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita