Souvaselkä, Sodankylä

Esimerkkikohde koostuu valmiista, moniosaisesta hakkuusuunnitelmasta Sodankylän Moskuvaarassa. Metsät ovat pääosin vanhoja luppokuusikoita sekä kuusisekametsiä, joissa on paljon raitaa ja haapaa sekapuuna.

Pinta-ala 34 ha

Esimerkkikohde koostuu valmiista, moniosaisesta hakkuusuunnitelmasta Sodankylän Moskuvaarassa. Metsät ovat pääosin vanhoja luppokuusikoita sekä kuusisekametsiä, joissa on paljon raitaa ja haapaa sekapuuna. Keskiosissa on harvahkoja, mäntyvaltaisia luontaisesti kehittyneitä osia, joissa ei näy hakkuiden jälkiä. Täydentävänä osana rajaukseen kuuluu myös pienialaisesti hoidetumpaa mäntyvaltaista sekametsää.  Suuret muurahaispesät kertovat pitkään säilyneestä rauhasta.

Käytännössä kaikki suojelemattomat vanhan metsän kuviot aiemmin perustettujen suojelukohteiden ympäriltä on suunniteltu hakattaviksi, mikä pirstoisi kokonaisuutta merkittävästi.

Alueelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2020. Kohteelta havaittiin 90 vaarantuneen, 196 silmälläpidettävän ja 47 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja listalla on yhteensä 16.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita