Sulkava, Petäjälammit

Pieni metsäkohde sijaitsee Petäjälampien välisellä kannaksella. Korkea lampien välinen kalliomäki on maisemallisestikin näyttävä ja ilmeisesti herkän sijaintinsa vuoksi säästynyt aiempien vuosikymmenten hakkuutoimenpiteiltä. Mäntyvaltainen puusto onkin eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen vanhaa.

Karusta maaperästä huolimatta osa mäen kilpikaarnaisista männyistä on huomattavan järeitä. Lahopuustoa kohteelle tuovat tuulenkaadot sekä pystykelot.

Petäjälampien metsä ilmoitettiin avohakattavaksi keväällä 2021. Hakkuu on myös jo nauhoitettu maastoon. Vastaavia pieniä, aiemmin säästettyjä jopa yli 200-vuotiaiden metsien laikkuja on Lohikosken valtionmaalla muutaman viime vuoden aikana hakattu useita. Nämä talousmetsien ympäröimät säästölaikut ovat niin valitettavasti niin pieniä, että vapaaehtoisten on niitä kaukokartoitusmenetelmin haastava havaita ja siten kartoittaa. Niinpä Metsähallitus saa usein hakata ne täysin piittaamatta luontoarvoista.

Pinta-ala 3 ha. 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita