Suomussalmi, Hanhiaho

Hanhiahon vanhastaan tunnettu liito-oravametsä sijaitsee Pohjois-Suomussalmella, Ahjolan Pohjanvaaran vanhojen metsien suojelualueen ja Metsähallituksen oman Mäntyvaaran suojelukohteen välissä. Esimerkkikohde on täsmälleen samaa kokonaisuutta edellä mainittujen kanssa, mutta jätetty vain aikanaan suojelematta.

Etelä- ja itäosissa on runsaslahopuustoista, erirakenteista ja hyvin luonnontilaista vanhaa kainuulaista kuusimetsää haapoineen, raitoineen ja yksittäisine ylispuumäntyineen. Osa rinnemetsistäkin on korpisia. Rajauksen jakavan avosuon pohjoispuolella on avarampaa osin kosteapohjaista vanhaa sekametsää. Vanhoja koivuja ja lehtipuupökkelöitä on runsaasti. Avaruuteen voivat olla vaikuttaneet vanhat hakkuut, mutta niiden jäljet ovat jo peittyneet. Hyvin paljon luonnontilaisuuden piirteitä ja lajistoa sisältävä metsä voi olla harvempaa myös kasvuolosuhteiden tai palohistorian vuoksi, sillä ero näkyy jo vuoden 1959 ilmakuvassa.

Esimerkkikohteen pohjoisrajalla suojelualueen, jokien ja luonnontilaisten soiden muodostamassa kainalossa, on 15 hehtaaria nuorta metsää. Sinne, keskelle tietöntä erämaata, Metsähallitus hakkasi talvella 2023 1,2 kilometriä uutta tielinjaa päästäkseen harventamaan tuon pienen soiden ympäröimän ja suojelukohteisiin rajautuvan metsäsaarekkeen.

Tie linjattiin Hanhiahon luonnonmetsän läpi. Illan pimetessä selvitimme otsalamppujen valossa linjauksen luontoarvoja yhden tunnin ajan: pelkästään nauhoitetulta tielinjalta kertyi 20 havaintoa 10 punaisen kirjan lajista. Havainnot kerrottiin Metsähallitukselle kuukausia ennen tielinjan tekoa, mutta tie tehtiin silti. Hanhiahon lajistoon kuuluu mm. liito-orava, jonka elinympäristöihin kohdistuvista Metsähallituksen hakkuista Kainuun ELY-keskus huomautti jo vuosia sitten.

Pinta-ala 18 ha  

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita