Suomussalmi, Hepovaara

Hepovaaran neliosainen esimerkkikohde Kiantajärven länsipuolella koostuu varsin luonnontilaisista, pitkään hoitamatta olleista vanhojen metsien laikuista. Suurin niistä on itse Hepovaaralla, jonka erirakenteisissa kuusimetsissä on runsaasti lahopuuta, suuria haapoja, kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä ja korpilaikkuja.

Upeaa vanhaa metsää on myös alueen luoteisosassa Ristiahossa ojitettujen soiden ympäröimissä suosaarekkeissa. Näihin saarekkeisiin tehtiin avohakkuuilmoitus syksyllä 2016, mutta ne jäivät onneksi tuolloin hakkaamatta. Rajaukseen kuuluu yhtenäisyyden vuoksi myös hieman myös heikosti puuta kasvanutta ojitettua suota. Tällaiset suot myös yhdistävät rajauksen osa-alueet toisiinsa, joten suojelu olisi järkevää tehdä kokonaisuutena suot ennallistaen.

Pinta-ala 54 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita