Suomussalmi, Honkaräme

Suomussalmen Näljängän Honkarämeen ympäristön kankailla ja korvissa on säilynyt kaksi erittäin hienoa ja arvokasta luonnonmetsäydintä. Alueilla on poikkeuksellisen runsas ja näkyvä lahopuusto. Kangasmaiden tiheissä ja erirakenteisissa kuusikoissa kasvaa paljon vanhoja haapoja.

Osa alueista on puustoltaan avoimempaa vetistä korpea, eikä metsätaloudesta näy ikivanhojen justeerikantojen lisäksi minkäänlaisia merkkejä. Kohteella on myös vanhoja havaintoja liito-oravasta.

Kohteella täyttyvätkin kaikki kuviteltavissa olevat luonnonmetsän kriteerit. Silti näitäkään laikkuja ei ole ”löydetty” Metsähallituksen luontokohteiksi, vaan niille on suunnitteilla hakkuita.

Pinta-ala 20 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita