Suomussalmi, Korkealaisensärkkä

Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvan Korkealaisensärkän metsät edustavat tyypillistä kainuulaista, vaihtelevan moni-ilmeistä harjuluontoa. Harjujen valorinteiden männiköt ovat avaria ja männyn lisäksi muita puulajeja esiintyy vähän. Vanhimmat männyt ovat selvästi yli 200-vuotiaita. Varjoisilla rinteillä kuusi on paikoin valtapuulaji. Lahopuuston määrä alueella vaihtelee, joukossa on mm. yksittäisiä hyvinkin vanhoja mäntymaapuita.

Harjumetsien lisäksi rajaukseen sisältyy rantametsiä, joissa kasvaa runsaasti lehtipuustoa, etenkin koivua. Keski-Kaivoksen läheisen pikkulammen rantavyöhykkeellä havaittiin valkoselkätikka, poikkeuksellisen pohjoisena havaintona.

Rajaukseen on sisällytetty vain laadukkaimmat osat alueen metsistä, mutta suojelukokonaisuuteen olisi järkevää ottaa mukaan myös rajauksen keskelle jäävät ja siihen rajautuvat käsitellymmät metsäkuviot. 

Pinta-ala 41 ha

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla..

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita