Syndalen, Hanko

Hangon Syndalenissa aivan maamme eteläkärjessä on runsaasti tuoreita hakkuuilmoituksia valtion omistamissa metsissä.

Pinta-ala 67 ha

Hangon Syndalenissa aivan maamme eteläkärjessä on runsaasti tuoreita hakkuuilmoituksia valtion omistamissa metsissä. Suuri osa hakattaviksi ilmoitetuista metsistä on luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaita. Metsät ovat paljolti kuusivaltaisia, suurelta osin rakenteeltaan hyvin luonnontilaisia sekä järeäpuustoisia.

Alueella ovat Suomen eteläisimmät vanhat kuusimetsät. Järkevän ekologisen kokonaisuuden luomiseksi kohteeseen sisältyy myös käsitellympiä osia.

Kohteeseen tutustuttiin maastossa yhden maastopäivän ajan heinäkuussa 2020. Alueelta havaittiin lukuisia erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen esiintymiä, satoja vanhoja metsiä indikoivan kuusenhärmäjäkälän esiintymiä sekä 10 vaarantuneen, 65 alueellisesti uhanalaisen, 1 silmälläpidettävän lajin esiintymää.

Useasta lajista kyseessä lienevät Suomen eteläisimmät esiintymät.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita