Taivalkoski, Hyötövaara

Hyötövaaran vanhat metsät ovat Kylmäluoman suojelualueiden läntinen jatke. Ne sijoittuvat samalle tärkeälle, suojelluista ja suojelemattomista valtion maista koostuvalle Venäjän rajalta alkavalle ekologiselle yhteydelle kuin Hossan kansallispuisto, Kylmäluoma ja aiemmassa raportissamme esitelty Taivalkosken Opinmaa.

Hyötövaaran metsät ovat enimmäkseen erittäin edustavia runsaslahopuustoisia kuusivaltaisia vanhoja metsiä. Kuusikon seassa kasvaa kilpikaarnaisia mäntyjä ja yksittäisiä vanhoja raitoja sekä haapoja. Soiden ja suosaarekkeiden laidat ovat ojittamattomat ja eheät luoden alueelle erämaan tuntua.

Tällekin kohteelle osui kesän 2021 myrsky. Kuten useimmissa Taivalkosken vanhoissa metsissä, Hyötövaarallakin luontoarvot vain lisääntyivät. Metsä säilyi edelleen metsänä, mutta sen sisään muodostui lisää lahopuuta ja muutama pieni myrskyaukea, joissa esimerkiksi lehtipuut pääsevät uudistumaan. Metsähallitus kuitenkin ilmoitti korjaavansa ”tuhoja” myös Hyötövaaralla.

Pinta-ala 50 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita