Teerensuo, Hyrynsalmi

Hyrynsalmen kunnan pohjoisosassa sijaitseva Teerensuon metsäalue on kokonaisuudessaan avohakkuu-suunnitelman kohteena.

Pinta-ala 6,8 ha

Hyrynsalmen kunnan pohjoisosassa sijaitseva Teerensuon metsäalue on kokonaisuudessaan avohakkuusuunnitelman kohteena. Kaksiosainen vanha metsä koostuu pienestä suonlaidan vanhasta kuusikosta ja suon keskellä olevasta vanhapuustoisesta, luonnontilaisesta sekametsästä.

Suosaarekkeen vanhassa metsässä ei ole näkyvissä merkkejä aiemmasta metsätaloustoiminnasta. Sen sijaan ilmeistä palohistoriaa tällä erirakenteisella, sekapuustoisella ja tiheydeltään vaihtelevalla luonnonmetsällä on.  Saarekkeen keskiosissa on myös näyttäviä korpipainanteita.

Pinta-alaltaan varsin pienelle kohteelle syyskuussa 2020 tehdyn pistokokeen yhteydessä havaittiin 15 vaarantuneen, 17 silmälläpidettävän ja 10 vanhan metsän indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja on tavattu 14.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita