Ternunpalot, Rovaniemi

Rovaniemen Hirvaksessa sijaitseva Ternunpalojen luonnonmetsäalue on harvoja sotien jälkeisistä hakkuista säilyneitä laajempia metsäalueita lähiseuduilla. Ternunpalot on nimensä mukaisesti syntynyt metsäpalon jälkeen.

Luonnonmetsärajauksen kilpikaarnaiset mäntyvanhukset ovat nähneet jo useampia metsäpaloja. Metsät vaihtelevat rehevistä lähteikköisistä kuusikoista puolukkatyypin kankaan vanhoihin männiköihin. Pääosa metsistä on sekapuustoisia ja paikoin runsashaapaisia. Korpipainanteita on useita.

Pieni osa kohteesta on huomioitu alue-ekologisessa verkostossa. Paikoin vanhaa luonnonmetsää on metsäkonekoulun oppilastöinä käsitelty pienimuotoisesti, ilmeisesti jatkuvaa kasvatusta kokeillen. Nämä pienehköt käsitellyt alueet luonnonmetsän keskellä on sisällytetty rajaukseen.

Alueella kiertää sekä vanha metsäopetuspolku että uudempi, vilkkaassa käytössä oleva luontopolku.

Maastokäynnillä heinäkuussa 2021 ei keskitytty lajiston etsintään juuri lainkaan, mutta silti alueelta havaittiin 4 vaarantunutta, 7 silmälläpidettävää ja 6 muuta vanhojen metsien jäkälä-, sammal- ja sienilajia.

Kohteen pinta-ala on 137 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita