Tervola, Metsoaapa

Metsähallitus on tiedotteessaan todennut, ettei ojitettu alue voi olla luonnonmetsää. Metsoaavan metsä kuitenkin edustaa yhdessä Ylitornion Rompaanvuoman ja Kolarin Suntiovuoman kanssa tässä raportissa kohteita, jotka ojituksesta huolimatta ovat edelleen luonnonmetsää ja vieläpä laadukasta sellaista.

Esimerkkikohteella on harvakseltaan ojitettua kangasmaata, soistumaa ja korpea. Puusto on vanhaa ja melko järeääkin kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa lehtipuita, erityisesti vanhoja koivuja. Poikkeuksellisen kohteesta tekee sen rehevyys. Metsät edustavat reheviä korpityyppejä, kuten ruohokorpia ja niiden eriasteisia muuttumia sekä ruohoturvekankaita. Metsänpohjaa peittävät sanikkaiset ja suurruohot sekä metsäkortteet, ja ojat ovat hiljalleen peittymässä metsän siimekseen.

Metsoaapa onkin jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka valtion mailla on yhä myös reheviä suojelemattomia arvokohteita, vaikka toisin kuulee usein väitettävän.

Pinta-ala 60 ha

https://asiointi.maanmittausla... 

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita