Tirkkolanniemi, Heinävesi

Kuikkojärven rannalla lähellä Leppävirran rajaa sijaitseva Tirkkolanniemi on suurelta osin rantametsistä koostuva, erämaisuutta henkivä kohde. Samaisella Kohmansalon takamaalla on useita muitakin erittäin laadukkaita valtion suojelemattomien luonnonmetsien ytimiä, joista osa esiteltiin aiemmassa raportissamme.

Iso osa Tirkkolanniemen metsistä on reheviä ja kuusivaltaisia. Rannoilla ja kallioilla on karumpia mäntyvaltasia metsiä, joissa laadukkaan mäntylahopuun jatkumo on yhä kohtalainen. Pääosa metsistä on reilusti yli satavuotiaita. Paikoin lahopuumäärä on huomattavan suuri, useita kymmeniä kuutiometrejä hehtaarilla, toisin paikoin vain vähäinen. Koskimäessä on palanen väljennettyä, rehevää ja erittäin järeää kuusivaltaista ja osin korpipohjaista metsää suurine haapoineen. Rajaukseen sisältyy myös pieni määrä nuorempia, yhtenäisyyden vuoksi mukaan otettuja metsiä.

Maastokäynnillä 2021 ei juurikaan keskitytty lajiston kartoittamiseen. Silti alueelta havaittiin 5 vaarantunutta ja 4 silmälläpidettävää vanhojen metsien lajia. Havaintojen joukossa on mm. useampi vaarantuneen, haavoilla elävän poimukäävän esiintymä. Lisäksi on havaittu vanhojen mäntymetsien indikaattori männynkääpä.

Pinta-ala 29 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita