Tuolpujärvet, Inari

Pohjoisin esimerkkikohde sijaitsee Inarinjärven pohjoispuolen ikimänniköissä. Tuolpujärvien itäpuoli-set metsät ovat edustavia inarilaisia aarniometsiä, joiden puusto koostuu satoja vuosia vanhoista kippuraisista ja kituliaista aihkeista.

Pinta-ala 390 ha

Pohjoisin esimerkkikohde sijaitsee Inarinjärven pohjoispuolen ikimänniköissä. Tuolpujärvien itäpuoliset metsät ovat edustavia inarilaisia aarniometsiä, joiden puusto koostuu satoja vuosia vanhoista kippuraisista ja kituliaista aihkeista. Aivan Sevettijärven tien varressa metsissä on tehty poimintahakkuita, mutta näilläkin osilla on runsaasti luonnontilaisuuden elementtejä ja jatkumomännikön lajistoa. Kauempana tiestä ainoat havaittavat ihmistoiminnan merkit ovat vanhat pettumännyt, joista saamelaiset ovat aikanaan varovasti keränneet pettua puita kaatamatta.

Inarin äärimmäisen hitaasti kasvavia mäntyaarniometsiä on edelleen valtion mailla runsaasti suojelematta ja niitä on myös hakattu viime vuosiin saakka. Luontoarvojensa lisäksi tällaiset metsät ovat tärkeitä laidunmaita poroille ja myös keskeisiä Inarin muille luonnosta riippuvaisille elinkeinoille, kuten matkailulle.  

Kohteelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2015. Maastokartoituksissa havaittiin 1 erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan, 84 vaarantuneen, 3 alueellisesti uhanalaisen, 149 silmälläpidettävän ja 26 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja on löydetty 20.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita