Väisäsen-vaara, Taivalkoski

Väisäsenvaaran metsäalue kuuluu niihin valtionmaiden kohteisiin, joilla suojelualueen raja ei noudata luonnoltaan arvokkaan kohteen rajaa, vaan on linjattu satunnaisesti arvokkaiden kohteiden keskeltä...

Pinta-ala 224 ha

Väisäsenvaaran metsäalue kuuluu niihin valtionmaiden kohteisiin, joilla suojelualueen raja ei noudata luonnoltaan arvokkaan kohteen rajaa, vaan on linjattu satunnaisesti arvokkaiden kohteiden keskeltä.

Välittömästi Syötteen kansallispuistoon kuuluvan Kumpulamminvaaran rajan ulkopuolelta Soidinlehdossa alkaa kuusiaarnio, joka hakee vertaistaan: suurimpien kuusijättiläisten läpimitta on metrin luokkaa ja lahopuuta on kaikissa lahoasteissa kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Metsän kruunaavat ylispuina seisovat yksittäiset aihkit.

Mäntyvaltaisena vastaavia fantastisia luonnonmetsiä rajauksella on esimerkiksi Välivaaralla. Isolehdossa puolestaan on ilmeisesti metsäpalon jäljiltä luontaisesti syntynyttä runsashaapaista liito-oravan asuttamaa metsää, jossa on erikoisuutena ylispuina runsaasti palokoroisia kuusia ja haapoja. Muutkin rajaukselta inventoidut metsät esimerkiksi Rääpysjärvellä ovat vähintään luonnontilaisen kaltaisia lahopuustoisia vanhoja metsiä.

Dokumentoidut lajistoarvot ovat parhaiden luonnonmetsien tasoa. Alueen eri osiin elokuussa 2020 tehdyllä maastokäynnillä löydettiin 100 vaarantuneen, 87 silmälläpidettävän ja 102 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi havaittiin mm. vaarantunut liito-orava. Punaisen kirjan lajeja havaittiin yhteensä 33.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita