Valkeajärvi, Suomussalmi

Valkeajärven kaksiosainen, rantametsän yhdistämä metsäalue sijaitsee Lounais-Suomussalmella lähellä Hyrynsalmen ja Puolangan rajaa...

Pinta-ala 12,8 ha

Valkeajärven kaksiosainen, rantametsän yhdistämä metsäalue sijaitsee Lounais-Suomussalmella lähellä Hyrynsalmen ja Puolangan rajaa. Eteläinen osa-alue on erittäin runsaslahopuustoista edustavaa kuusivaltaista aarniometsää, jossa sekapuuna kasvaa mm. järeitä haapoja. Pohjoinen Halmeniemen metsä on kosteampi korpinen vanha kuusikko, jossa niin ikään on runsaasti lahopuustoa. Kokonaisuutena alue täyttää kaikki kuviteltavissa olevat suojelunarvoisen metsän kriteerit.

Valkeajärvelle tehtiin alle tunnin mittainen pikakäynti syyskuussa 2020. Erityisesti kuusilahopuuhun sitoutunut lajisto oli hyvin runsaslukuista, kuten odottaa saattoi. Kohteelta havaittiin 12 vaarantuneen, 18 silmälläpidettävän ja 29 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Rakennepiirteistä päätellen tarkemmalla inventoinnilla metsästä on löydettävissä huomattavasti lisää lajistoa.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita