Valkeisneva, Heinävesi

Valkeisnevan vanhat ja varttuneet metsät Heinäveden ja Varkauden rajalla rajautuvat pitkältä matkalta luonnonsuojelulain nojalla suojeltuun soidensuojelualueeseen.

Pinta-ala 15,2 ha

Valkeisnevan vanhat ja varttuneet metsät Heinäveden ja Varkauden rajalla rajautuvat pitkältä matkalta luonnonsuojelulain nojalla suojeltuun soidensuojelualueeseen.

Alueella on mäntyvaltaisia, osin hyvin kivikkoisia luonnonmetsiä, joiden kehitykseen metsäpaloilla on ollut suuri vaikutus. Laajalti erirakenteisissa metsissä on paitsi erikorkuisia palokantoja, myös etelässä hyvin harvinaiseksi käyneitä aihkimäntyjä ja järeitä mäntymaapuita. Jatkumon säilymisestä kertoo esimerkiksi se, että lajilöytöjen joukossa on ikimänniköiden laji aihkinahka (Crustoderma corneum).

Lisäksi rajaukseen kuuluu kuusivaltaisia vanhoja metsiä ja korpia sekä luonnonsuojelualuetta keskeisesti täydentäviä osia. Vanhojen metsien ympäröimänä suon laidassa on myös kaksi nuorempaa hoitamatonta kuviota. Näilläkin kuvioilla on säilynyt jonkin verran lajistoarvoja ja ne ovat oleellinen osa luontoarvokohdetta. METSO-kriteerit täyttyvät laajalti luokissa I ja II.

Kohteelle suunnitelluille hakkuukuvioille tehtiin maastokäynti syyskuussa 2020. Maastokäynnin aikana havaittiin 35 vaarantuneen, 15 alueellisesti uhanalaisen, 12 silmälläpidettävän ja 8 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja kohteelta on löydetty 13.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita