Valkkisuo, Taivalkoski

Arvokas metsäalue ympäröi luonnontilaista Valkkisuota muodostaen upean luontokokonaisuuden. Suon läheisyys näkyy pienilmaston kosteutena...

Pinta-ala 72 ha

Esimerkkikohde Taivalkosken etelärajalla, vain hieman Seitensoppisen kohteesta länteen, sijoittuu Metsäkylän vanhojen metsien suojeluohjelmakohteen kahden osa alueen väliin. Arvokas metsäalue ympäröi luonnontilaista Valkkisuota muodostaen upean luontokokonaisuuden. Suon läheisyys näkyy pienilmaston kosteutena.

Valkkisuon metsät ovat pääosin vanhoja ja tiheitä kuusikoita, paikoin erittäin runsaslahopuustoisia aarniota. Ylispuumäntyjä ja vanhoja lehtipuita esiintyy metsässä tasaisesti. Kuten monella muullakin valtionmaiden kohteella, myös Valkkisuolla pääosa haavoista on tapettu pystyyn 1990-luvulla suojelun estämiseksi, mikä on sittemmin johtanut merkittävän haapalahopuuston muodostumiseen. Alueella poikkeuksellisen runsaana esiintyvät vanhat raidat ovat onneksi tuolloin myrkyltä säästyneet ja elättävät nyt hyvin monipuolista vaateliasta lajistoa.

Elokuussa 2020 tehdyn maastokäynnin perusteella Valkkisuon metsien lajisto on runsas, kuten vanhoista luonnonmetsistä olettaa saattaa. Alueelta havaittiin 31 vaarantuneen, 47 silmälläpidettävän, 35 vanhojen metsien indikaattorilajin ja 12 pääosin haapaluontoarvoista kertovan lajin esiintymää.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita