Vuohiniemi, Mänttä-Vilppula

Mäntän keskustan eteläpuolella Kuoreveteen kuuluvan Vuohiselän etelärannalla oleva kohde on esimerkki suojelemattomasta rehevästä valtion rantametsäkohteesta. Tällaisten aiemmin säästettyjen rantametsän laikkujen luulisi olevan turvassa. Kohde on kuitenkin suunniteltu suurelta osin hakattavaksi selvästi havaittavista luontoarvoista huolimatta.

Niemen länsirannan jäljellä olevat rantametsät ovat vanhapuustoisia havumetsiä, joissa sekapuuna kasvaa järeitä haapoja ja koivuja. Suurimmat männyt ovat yli sylinvahvuisia. Itärannalla on vastaavien metsien laikkuja. Pääosin itäinen osa koostuu nuoremmasta rehevästä lehtipuuvaltaisesta ja aukkoisesta metsästä, joka on todennäköisesti luontaisesti metsittynyttä entistä laidunta tai peltoa. Lehdon ja lehtomaisen metsän kasvillisuuteen kuuluvat mm. punaherukka, näsiä, kevätlinnunherne ja metsäkurjenpolvi.

Kevään 2021 maastokäynnillä liito-oravan papanoita oli runsaasti eri puolilla aluetta ja lahopuustoisissa lehtimetsissä elävä valkoselkätikka nakutteli lehtoalueen koivussa. Metsähallitus on tietojen raportoinnin jälkeen lykännyt hakkuita. Ennen inventointia toteutetuissa hakkuissa ehdittiin harventaa potentiaalisen haapasekoitteisen liito-oravametsän lisäksi Kuoreveden tulvarajan alapuolista luhtaista rantakoivikkoa.

Pinta-ala 9 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita