Vuotos, Pelkosenniemi-Salla-Savukoski

Kolmen itäisen Lapin pitäjän rajamaan ylängöllä, rankasti käsiteltyjen talousmetsäalueiden ympäröimänä on säilynyt erittäin laaja luonnontilaisten palojatkumometsien ja rakennepiirteiltään luonnontilaista muistuttavien metsien kokonaisuus.

Aluetta 2000-luvulla voimakkaasti pirstoneista avohakkuista huolimatta nämä luonnonmetsät muodostavat edelleen alueen suojelukohteiden kanssa yhtenäisen kokonaisuuden.

Metsät ovat pääosin kuusen hallitsemia tuoreen kankaan sekametsiä, joissa on paikoin runsaasti lehtipuustoa. Metsien ilmettä monipuolistavat entisestään paikoin runsainakin ylispuina esiintyvät aihkimännyt ja järeät haavat.

Alueella tehtiin havaintoja 18:asta vanhaa metsää ilmentävästä lajista, joista 3 on uhanalaisia ja 12 on silmälläpidettäviä.

Kohteen pinta-ala on 1732 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita