Ylitornio, Ahmavaara-Koiravaarat

Ahmavaara ja sen itäpuoliset Iso ja Pikku Koiravaara sijaitsevat Ylitornion kunnan kaakkoisosassa Mustiaavan soidensuojelualueen länsipuolella. Kaikki kolme vanhan metsän aluetta ovat Länsi-Lapille tyypillisesti vaarojen lakialueita, mutta sijaitsevat kuitenkin alle 200 metrin korkeudella.

Ison Koiravaaran itärinne on todellista haapojen, kuusten ja koivujen kirjomaa mäntyaarniota, jota ei liene hakattu koskaan. Vaaran laella on kauan sitten tehty harsintahakkuuta, mutta aihkeja, keloja ja järeää mäntymaapuuta on metsänkuvassa yhä näkyvästi.

 

Etelämpänä lakimetsä vaihettuu lahopuustoiseksi kuusikoksi. Myös Ahmavaarassa on laajalti järeiden lakkapäisten mäntyjen ja kierteisten ikikelojen vallitsemaa mäntyvaltaista metsää, jollaista ei nykyään näe enää juuri missään.

Pienessä Koiravaarassa metsät ovat hieman rehevämpiä ja kasvullisempia. Mänty- ja kuusivaltaisissa erirakenteisissa ja muutenkin varsin luonnontilaisissa metsissä sekapuuna kasvaa koivua ja haapaa. Valtapuusto on varovaisesti arvioiden yli 100-vuotiasta, mutta sen seassa on palon vaurioittamia aihkeja ja hiiltyneitä keloja sekä maapuita, jotka ovat ehkä kahden-kolmensadan vuoden ikäisiä. Nämä ovat jäänteitä siitä metsästä, joka kohteella vallitsi ennen metsäpaloa. Pikku Koiravaaran metsä onkin hyvä esimerkki siitä, että luonnonmetsän ikää ei useinkaan voi metsätaloudellisin termein määritellä.

Pinta-alta 76 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita