Ylitornio, Mustipalot

Mustipalojen suo-metsäerämaa sijoittuu Mustiaavan suojelualueen muodostaman hevosenkengän keskelle jätetylle suojelemattomalle alueelle. Rajaukseen kuuluu metsämaan lisäksi laajalti niitä ympäröiviä ja yhdistäviä kitu- ja joutomaita.

Alueen laajimmat kankaat on avohakattu 1990- ja 2000-luvulla, mutta soiden reunoille ja suosaarekkeisiin on säästetty luonnontilaltaan varsin edustavia vanhoja metsiä. Kuusikot ovat sekapuustoisia (mm. haapaa) ja männiköissä on sekä kilpikaarnaisia ylispuita että ikivanhaa mäntykeloa. Kohteelta on havaintoja mäntyaarniometsien kääpälajistosta, kuten riekonkäävästä ja erakkokäävästä.

Laaja tietön soiden ja metsien erämaa jatkuu tämän rajauksen ulkopuolella Rovaniemen puolelle kattaen koko Mustiaavan, Kiimavuoman ja Louevaaran suojelualueiden väliin jäävän alueen. Vaikka kankaat onkin pääosin avohakattu, on suomosaiikki täysin luonnontilaista ja luonnonmetsiä on erikokoisina sirpaleina hakkuiden sekä soiden keskellä.

Sijaintia ja luontoarvoja tarkastellen koko tämän valtion omistaman erämaan suojeleminen hakkuilta ja muulta maankäytöltä olisi erittäin perusteltua ja kokonaistaloudellisesti edullista luontokadon torjuntaa. Näin muodostuisi Lounais-Lapin suurin yhtenäinen luontoalue, joka yhdessä viereisten Kilsiaavan suojelualueen ja Pisavaaran luonnonpuiston kanssa olisi todellinen luonnon turvasatama.

Pohjoisin osa on rajattu mukaan kartta- ja ilmakuvatulkintana myös historiallisia ilmakuvia apuna käyttäen.

Pinta-ala 465 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita