The Great Northern Forest

Maapallon vihreä kruunu, pohjoinen havumetsä, ulottuu Ruotsista Suomen kautta Siperiaan ja edelleen Kanadaan. Nämä metsät kätkevät sisäänsä uskomattoman metsäluonnon ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Silti vain kolme prosenttia niistä on suojeltu.


Suomen metsät ovat osa pohjoista havumetsävyöhykettä. Tämä maapallon vihreä kruunu ulottuu Ruotsista Suomen kautta Siperiaan ja edelleen Kanadaan.

Pohjoiset havumetsät ovat olennaisen tärkeitä ilmastonmuutoksen kannalta. Ne sitovat ja varastoivat enemmän hiiltä kuin maailman sademetsät yhteensä. Hiilinielusta uhkaa kuitenkin tulla hiilipommi: jääkauden jälkeen alueelle varastoitunut hiilidioksidi on vaarassa päästä takaisin ilmakehään tehometsätalouden eli kasvavien hakkuiden ja ojitusten, metsäpalojen ja ikiroudan sulamisen myötä. Se miten kohtelemme metsiämme vaikuttaa siihen, millaisen planeetan jätämme perinnöksi lapsillemme. Suomessa suunnitellut metsien rajut lisähakkuut aiheuttavat tieteellisen arvion mukaan sen, että maamme metsien hiilinielu eli ilmastonmuutosta torjuva vaikutus romahtaa puoleen. Sen seurauksena maamme ilmastopäästöt eivät laske lainkaan vuoteen 2030 mennessä – hakkuut mitätöivät kaikki päästövähennykset liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa.

Vain kolme prosenttia tästä taianomaisesta ekosysteemistä on suojeltu. Pohjoisten metsien maisemat ja monimuotoisuus kärsivät rajusta tehometsätaloudesta.

Maailman hallitukset ovat sitoutuneet suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, mutta lupauksia ei ole pantu toimeen. Pohjoiset havumetsät köyhtyvät ja yksipuolistuvat. 

Käymme kansainvälistä Save the Great Northern Forest -kampanjaa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Kanadassa, jotta maapallon vihreä kruunu pelastetaan. Allekirjoita vetoomus Suomen metsien suojelemiseksi ja olet mukana suojelemassa pohjoisia havumetsiä!