UPM rikkoo taas ympäristöperiaatteitaan - luonnontilainen suo kuoritaan Seinäjoella

suomeksi
54 Bdbf52 F40 B 4177 8 Eda 45838 C0 B20 Ce

Metsäjätti UPM kertoo viime aikoina lisääntyneessä maksullisessa some-mainonnassaan vastuullisuudesta, ilmastosta ja monimuotoisuuden suojelusta. Yksi kestävyyden tae on metsäsertifiointi. Sen vaatimuksista kuitenkin joustetaan, esimerkiksi maksua vastaan: Seinäjoella UPM vuokrasi luonnontilaisen suon ja lintujen pesimäalueen sammalenrepimiskentäksi. "Täydellinen toimenpidekielto" häivytettiin julkiselta sertifiointikartalta suon kuorinnan loppusuoralla.

Sammalen kuorinta luonnontilaisilta soilta on puhuttanut viime aikoina, kts. esim. Suomen luonnonsuojeluliiton erinomaisia aineistoja aiheesta ja tutkija Teemu Tahvanaisen haastattelu (Ylioppilaslehti 16.10.2020)

Kun nyt luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastosta niin paljon puhutaan, kaikki tietävät että luonnontilaiset suot ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja ovat tärkeitä hiilinieluja. Kalliilla rahalla soita suojellaan ja niiden luonnontilaa palautetaan suojelualueilla. Samaan aikaan hölmöläisten peitonjatkamisena soita myös edelleen ojitetaan turvetuotantoon ja suometsiä hakataan, ja niiden ojituksia tuetaan verovaroista.

Vaan ei siinä kaikki. Nyt on lisäksi keksitty sammalen ja pintaturpeen repiminen, mitä tehdään jopa puolen metrin syyvyyteen asti. Tämä ns. kuorinta pilaa sekin soiden luonnontilan, sotkee vesitalouden ja muuttaa suon päästölähteeksi. Suo esimerkiksi puskee ilmakehään metaania sammalen repimisen jälkeen. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu.

Nyt näihin negatiivisiin ilmasto- ja monimuotoisuustalkoisiin on lähtenyt myös yksi Suomen suurimmista maanomistajista, metsäjätti UPM.

Kivisalmenneva 20201029 161350

Soiden ja ilmaston pilaaminen on vastuutonta. Eikä yhtiö vaivaudu noudattamaan edes omia, viime aikoina somessa kovasti lisääntyneen vastuullisuus- mielikuvamainonnan takana olevia sääntöjään. Satojen miljoonien vuositulosta pitää nähtävästi kerätä myös kohteista, joiden suojeluun yhtiö itse on metsäsertifioinnissa sitoutunut. Luonnontilaiset suot ovat FSC- sertifiointijärjestelmässä kohteita, jotka on säästettävä aina. Niiden luonnontilaa ei saa muuttaa eikä heikentää, eikä maankäyttömuotoa saa muuttaa siten, että näiden luonnonsuojelullisten tai muiden arvojen säilyminen vaarantuu.

Näin UPM vastuullisuus- verkkosivuillaan:
Metsien monimuotoisuuden suojelu on osa jokapäiväistä toimintaamme:
-metsäsertifiointi, jonka vaatimuksiin sisältyy muun muassa vesistöjen, arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien suojelu

Seinäjoen Kivisalmennevalla luonnontilainen, viranomaisselvityksissä ja Suomenselän maakunnallisesti arvokkaat lintualueet- hankkeen selvityksissä arvokkaaksi luokiteltu suo olikin UPM:n julkisilla kartoilla merkitty ”täydellinen toimenpidekielto”-kohteeksi, kuten sertifikaatti edellyttää.

Tämä oli tilanne kartalla vielä 21.10.2020. Tänään 30.10.2020 merkintä on yhtiön kartoilta poistunut. Hupsista!

Kartat

Eipä ihme, sillä ”täydellisen toimenpidekiellon” kohteena olleelta suolta on todellisuudessa kaivettu sammalta syyskuusta 2017 lähtien, jolloin suolle tehtiin muutama yhteensä 2 hehtaarin koeala. Varsinainen hävitys alkoi elokuussa 2020, ja nyt lokakuun lopussa 2020 auki on jo revitty noin 20 hehtaarin ala, käytännössä koko aiemmin täydellisen toimenpidekiellon kohteeksi merkitty luonnontilainen suo.

Näin UPM verkkosivuillaan: Kestävän kehityksen mukainen toiminta on ainoa oikea perusta pitkän aikavälin arvonluonnille. Vuonna 2020 keskitymme toiminnassamme edistämään aktiivisesti kunnianhimoisia ilmastotavoitteitamme ja kestävä metsänhoito on tärkeässä roolissa tässä työssä.

Niinpä niin. Alla kuvia siitä mitä tämä käytännössä taas kerran tarkoittaa. Satelliittikuvaotteet ovat SYKE:n Tarkka-palvelusta ja niistä näkee tämän kestävän kehityksen mukaisen toiminnan etenemistä elokuulta lokakuulle.

Teksti: Matti Liimatainen
Kuvat 29.10.2020: Juho Kytömäki