Valtionmetsän hakkuut Raaseporissa - luontokato ja monimuotoisuuden suojelu käytännössä

suomeksi
Img 6669

Tietoomme tuli hakkuusuunnitelmia Raaseporin valtionmailla. Kävimme paikanpäällä tutkimassa metsäoppilaitos Novialle käyttöön annettujen yhteisten metsien mahdolliset suojeluarvot. Niitä löytyi. Mutta suojelutahtoa ei löytynyt. Mahtaako sitä löytyä poliitikoilta jotka puhuvat monimuotoisuuden suojelun tärkeydestä ja ennätyspanostuksista suojeluun?

Img 6860

Luontokadosta ja luonnon monimuotoisuudesta puhutaan paljon. Vapaaehtoisella Metso- ohjelmalla suojellaan kohteita sieltä täältä, ja suurella rahalla ennallistetaan aiemmin pilattua luontoa luonnonsuojelualueilla. Samaan aikaan Metso- ohjelman kriteerit täyttäviä metsiä myös hakataan aivan vapaasti. Näin tapahtuu jopa valtionmailla.

Selvitimme kolmen eri hakkuualueen suojeluarvoja syyskuussa 2020 Raaseporissa, jossa on laajoja valtionmetsiä. Ne on pitkäaikaisella sopimuksella annettu käyttöön yrkeshögskolan Novialle. Siellä koulutetaan metsäalan ammattilaisia.

Löysimme suunnitelluilta, maastoon merkityiltä hakkuualueilta runsaasti alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja sekä suojeluarvoista kertovia ns. indikaattorilajeja ja punaisen listan silmälläpidettäviä (uhanalaisluokka NT) lajeja. Hakkuisiin on menossa järvien, lampien ja merenrantoja, kalliometsiä, korpien reunoja ja jopa suojelualuetta. Totesimme että lajien ja puuston perusteella hakattavaksi on merkitty alueita jotka Metso-ohjelmaan ostettaisiin, jos ne olisivat yksityisen omistajan ja niitä valtiolle tarjottaisiin.

Mutta nyt omistajana onkin valtio itse, ja valtiota edustaa taho, joka ei halua suojelua vaan hakkuita.

"Kyllä me metsokohteet tunnistamme!"

Metsäalan opintoihin pitäisi kuulua Metso-suojelukohteiden tunnistaminen. Novian edustaja vahvisti tämän minulle sähköpostilla: "...Metsokohteet ovat vapaaehtoisen suojelun kohteita, ja kyllä me metsokohteet tunnistamme!" Vastuullista suomalaista perusmetsätaloutta: tunnistettu on, mutta kun suojeluarvojen hävittämisen tai säästämisen suhteen on valinnanvapaus, niin on mieluummin päätetty hakata. Tällaista vapaaehtoista vastuullisuutta tuleville metsätalousinsinööreille opetetaan.

Huonoa suojelusuunnittelua ja suojelukohteiden hakkuita

Yksi kolmesta hakkuukohteesta ovat metsät Falkgölenin ja Stenkullan alueella. Täällä on suojelukohde nimeltä Sionsberget-Stenkulla. Tämä jo vuosia sitten luonnonsuojelutarkoituksiin varattu alue odottaa virallista perustamistaan luonnonsuojelualueeksi. Rajaus vain on hölmö, ekologisesti perustelematon, niinkuin Suomessa monesti: yhtenäisestä arvokkaasta hakkuilta säilyneestä metsästä on jätetty kallioiden ja soiden välistä suojelukohteen keskeltä Metso-ohjelman suojelukriteerit täyttävä osa ulos. Hyvällä suojelusuunnittelulla ja -politiikalla tämä olisi voitu korjata. Mutta nyt oppilaitos aikoo hakata sen pois. Suojelualueeseen kiinni tehtävä hakkuu vaikuttaa useimmiten suojelualueeseenkin: suojellun kohteen valaistus- ja pienilmasto- olosuhteet muuttuvat. Eikä hakkuu välttämättä pysy edes suojelukohteen ulkopuolella: muutama vuosi sitten metsäoppilaitos avohakkasi saman suojelukohteen länsireunalla niin reippaasti, että suojellun alueen sisäänkin mentiin kolmessa kohdassa yli 150 metrin matkalla. Kun nyt katsotaan tarkemmin 2020 vuoden hakkuusuunnitelmia, havaitaan, että tälläkin kertaa hakkuu on menossa rajasta yli useammasta kohtaa; sitä on merkitty suojelukohteen puolelle peräti 170 metrin matkalla. Eikö metsäoppilaitoksessa lueta edes kiinteistökarttoja hakkuita suunniteltaessa? Hupsista!

Stenkulla Kartta

Kartta: Stenkullan suojelualueen rajaus Metsähallituksen retkikartta.fi -palvelusta ja suojelurajauksesta pois jätetyn osan hakkuusuunnitelmat Suomen metsäkeskuksen karttapalvelusta. Hakkuu tulee keskelle yhtenäistä metsää, korpien reunoille ja kalliometsiin. Avohakkuuseen merkityn metsän uhanalaiset lajit: erittäin uhanalainen lahokaviosammal, alueellisesti uhanalaiset rakkosammal ja ruostekääpä.

Sionsberget Leimikko

Kartta 2: ammattikoulu Novian tekemä metsänkäyttöilmoitus hakkuusta vihreällä, Metsähallituksen kiinteistörajat- kartta punaisella. Pisteet ovat uhanalaisia ja suojeluarvoja indikoivia lajihavaintoja. Punaisen alle jäävä vihreä on suojelurajauksen sisään merkitty hakkuu. Varovaisuusperiaatteesta ei ole näissäkään hakkuissa tietoakaan, kun edes kiinteistörajojen sisällä ei meinata pysyä. Suojelualueen länsilaidalla mentiin vuoden 2016 hakkuissa yli 150 metrin matkalla suojelukohteen sisään. Millä Noviaa velvoitetaan korjaamaan siinä aiheutettu luontovahinko?

Puhetta riittää - mikä on valtio-omistajan tahto? Seuraavaksi asiaa pitää siis kysyä päättäjiltä. Mitä esimerkiksi ympäristöministeri Krista Mikkonen ajattelee tällaisesta monimuotoisuuden suojelusta? Entä opetusministeri Li Andersson - metsä on oppilaitoksen hallinnassa. Asiahan on varsin yksinkertainen. Tässä valtio omistaa metsää joka on selkeästi suojelunarvoista. Miten näiden hakkaaminen sopii yhteen sen kanssa, että valtio vuodesta toiseen julistaa ottavansa luonnon monimuotoisuuden suojelun, luontokadon pysäyttämisen ja ilmastonmuutoksen niin kovin vakavasti?

Alla on kuvia hakkuualueilta.

Matti Liimatainen

Karttalinkit kohteisiin: Falkgölen-Stenkulla, Västerudden, Kvarnträsk.
Löydetyt uhanalaisen ja punaisen listan lajit: lahokaviosammal, hongantorvijäkälä, kissantassujäkälä, kuusenhäivelö, rusokantokääpä, ruostekääpä, lumokääpä, norjantorvijäkälä, ryväsjäkälä.