Luonnonmetsien suojelu ja mikä sitä jarruttaa

suomeksi
Metsähallituksen hakkuut Parkanon Häädetkeitaalla 2022

Tiistaina julkistimme järjestyksessä kolmannen Luonnonmetsätyöryhmän raportin. Se esittelee 91 uutta esimerkkiä suojelematta jääneistä valtion maiden metsäkohteista. Eri puolilta maata on nyt tuotu esiin 201 vanhaa ja muuten suojelullisesti arvokasta metsää, joiden suojelu on syystä tai toisesta jäänyt ratkaisematta.

Valtionmaiden suojelemattomat metsät ovat Metsähallituksen Metsätalous Oy:n hallinnassa. Työryhmän raportin liitteessä 1., sivut 124-131, kuvataan yksityiskohtaisesti monia tapoja, joilla Metsähallitus on jarruttanut luonnonmetsien kartoitusta ja suojelua. Käytännön esimerkkejä näistä löytyy myös raportin joistain kohdekohtaisista kuvauksista.

Työryhmä listaa seuraavia havaitsemiaan ongelmia: luonnonmetsien hakkuut ja hakkuusuunnitelmat, monenlainen metsätiedon pimittäminen (esim. SYKE:ltä salatut tiedot), käytännön hankaloittaminen kuten liikkumisluvat ja puomit teillä, uhanalaistiedon väärinkäyttö, metsätuholain tulkinta ja sen varjolla tehdyt säästökohteiden hakkuut, Natura-alueiden lainvastaiset hakkuut, poliittisten suojelupäätösten vesittäminen valmiiksi rauhoitettujen metsien uudelleensuojelulla ja uusien suojelukohteiden vastustaminen.

Yksi työryhmän esittämistä jatkotoimista on, että jatkossa valtionmetsien suojelupäätöksiä tehtäessä niiden valmistelua ei enää tekisi, eikä niitä varsinkaan veto-oikeudellaan enää torppaisi samojen alueiden hakkuista taloudellista tuottoa saava Metsätalous Oy. Aukikirjoitettuna ehdotus on suorastaan ns. no-brainer, kuten muodikas anglismi kuuluu.

Jäämme siis odottelemaan, miten vaalivoittaja Kokoomuksen lupaus valtion luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelusta ja Suomen moneen kertaan lupaama luontokadon pysäyttäminen nyt tästä eteenpäin käytännössä sujuvat. Työtä näissä EU:n, kansainvälisten sopimusten ja kotimaisten sitoumuksien täytäntöönpanossa kyllä riittää, vaikka luonnonmetsien määrä saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolisessa Suomessa ei päätä huimaa.

Matti Liimatainen
Metsävastaava
Greenpeace