Metsähallituksen törkyhakkuut Kainuun matkailu- ja virkistysmetsissä

suomeksi
Tervetuloa luontomatkailemaan ja virkistymään valtion "monikäyttömetsään"! Tässä kuvassa "uusimuotoista metsänkäsittelyä" Vääränsärkkien alueella 19.11.2017. Metsät harvennetaan yksitoikkoisen harvoiksi ja väliin tehdään avohakkuita.

Tänä syksynä ovat puhuttaneet Metsähallituksen suunnittelemat Oulujärven retkeilyalueen saarien hakkuut. Niitä laitos ei vielä ole päässyt aloittamaan ympäristöjärjestöjen väliintulon ansiosta. Esillä ovat olleet myös Suomussalmen Syväjärven hakkuusuunnitelmat, jotka paikallinen kansanliike on onnistunut toistaiseksi torjumaan.

Nyt Metsähallitus on aloittanut laajat hakkuut Puolangan Paljakan alueella kohteissa, jotka ovat paitsi ympäristöjärjestöjen ehdottamia suojelualueita, myös matkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä.

Tervetuloa luontomatkailemaan valtion "monikäyttömetsään"! Tässä kuvassa "pienaukko" Vääränsärkkien alueella 22.11.2017. Metsät harvennetaan yksitoikkoisen harvoiksi ja väliin tehdään avohakkuita. Huomaa retkeilijä mittakaavana.
Tervetuloa luontomatkailemaan valtion "monikäyttömetsään"! Tässä kuvassa "pienaukko" Vääränsärkkien alueella 22.11.2017. Metsät harvennetaan yksitoikkoisen harvoiksi ja väliin tehdään avohakkuita. Huomaa retkeilijä mittakaavana.

Samaan aikaan paljastui, että Syväjärvelle on kaikessa hiljaisuudessa syksyn aikana menty suunnittelemaan lisää hakkuita entisten kiistojen viereen. Uudet hakkuusuunnitelmat tulivat paikalliselle kansanliikkeelle täytenä yllätyksenä, vaikka Metsähallitus on aiemmin kertonut olevansa kovin aktiivinen keskustelija paikallisten asukkaiden kanssa.

Luonto-Liiton tiedotteesta voi lukea lisää
meneillään olevista Paljakan hakkuista. Lainaus sieltä: ”Nämä alueet ovat paikallisen luontomatkailun kehittämisen kannalta olennaisen tärkeitä. Molempien hakkuukohteiden läpi kulkee merkittyjä retkeilyreittejä ja latuja, ja alueella on laavuja ja päivätupia. Latvavaaralla hakkuut kohdistuvat suositun Ilveskierroksen retkeilyreitin ja Latvavaaran ladun ympäristöön. Vääränsärkät ovat maisemallisesti upea harjualue, jonka halki kulkee UKK-retkeilyreitti ja suosittu Paljakka-Puolanka -moottorikelkkareitti. Alueen hakkuut aiheuttavat vakavaa haittaa luontomatkailun kehittämiselle”, kertoo Kainuussa toimiva matkailuyrittäjä Mikko Pirttijärvi.

Näillä alueilla tehdään avohakkuita ja harvennuksia. Avohakkuut ilmeisesti hiemaan hävettävät Metsähallitusta itseäänkin, koska laitos tiedotti otsikolla ”harvennushakkuut käynnissä” ja julkaisi twitter- tilillään kuvan harvennushakatun alueen reunasta. Metsähallituksen mukaan ”Alueiden luonto- ja virkistysarvot on otettu huomioon huolellisissa ja alueiden eri toimijoiden kanssa yhteistyössä laadituissa käsittelysuunnitelmissa.”.

"...luonto- ja virkistysarvot on otettu huomioon huolellisissa ja alueiden eri toimijoiden kanssa yhteistyössä laadituissa käsittelysuunnitelmissa", kertoo Metsähallitus. Laavun opaskyltti on jäänyt "uusimuotoisen" avohakkuun alle. Vääränsärkät 27.11.
"...luonto- ja virkistysarvot on otettu huomioon huolellisissa ja alueiden eri toimijoiden kanssa yhteistyössä laadituissa käsittelysuunnitelmissa", kertoo Metsähallitus. Laavun opaskyltti on jäänyt "uusimuotoisen" avohakkuun alle. Vääränsärkät 27.11.

Olemme kysyneet mitä nämä Paljakan alueelle hakkuusuunnitelmia Metsähallituksen kanssa tehneet ns. toimijat ovat. Metsähallitus voisi myös nimetä niitä virkistystarpeita joita avohakkuut retkeilyreittien maisemissa palvelevat, ja kertoa miten ja mitkä luontoarvot hakkuut ottavat huomioon. Jäämme odottelemaan. Alueella matkailua järjestävä yrittäjä Mikko Pirttijärvi kertoi, ettei alueen muillakaan matkailuyrittäjillä ollut tietoa nyt aloitetuista hakkuista. Kainuussa toimiva Mustarinda- seura tiedotti eilen:

Alueen toimijat ovat vuosien ajan kehittäneet kesä- ja talviretkeilyverkostoja ja palveluita itsenäisesti ja erilaisissa hankkeissa. Paljakan kohteissa vierailee myös runsaasti kansainvälisiä vieraita, jotka arvostavat nimenomaan alueen poikkeuksellisia luontoarvoja.

Alueen luonnon vaalimisesta ei ole päästy yksimielisyyteen Metsähallituksen kanssa, joka on toteuttanut alueen arvoa alentavia hakkuita entisessä Metlan tutkimusmetsässä Mustakummussa ja nyt tärkeimpien retkeilyreittien varsilla Latvavaarassaja Vääränsärkillä. Valtakunnallisesti arvokkaiden ja kansainvälisesti tunnettujen retkeilymaisemien tärveleminen on taloudellisesti järjetöntä. Vaara-Kainuun alueella matkailu työllistää selvästi enemmän kuin metsätalous ja matkailulla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli alueen kehityksessä.

Biotalous- Suomessa puu on tiukassa kun kaikki kelpaa. Erityisen tiukassa se tuntuu olevan Kainuussa, jossa hakkuisiin kelpaa kaikki, myös aiemmin säästetyt ja suojellut alueet ja matkailun kehittämisen kannalta tärkeät kohteet. Kainuussa vedottiin matkailu- ja maisemametsien säästämiseksi edes aukkohakkuilta laajalla eri alojen yrittäjiä ja vaikuttajia edustavalla rintamalla vuonna 2006. Tämän jälkeen hakkuut ovat vain kiihtyneet.

Teksti: Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace

  • Korkean suojeluarvon metsiä