Metsähallitus aikoo pilata Vuoden maisemateko -palkinnon kohteen

suomeksi
Yksi 3 Web

Metsähallituksen hakkuut uhkaavat taas kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vienan reitin maisemia. Paikalliset asukkaat saivat Vuoden maisemateko -palkinnon talkootöistä reitin opasteita kunnostettuaan. Nyt Metsähallitus aikoo avohakata maisema-alueet opasteiden taustalta ja teiden varsilta.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus myönsi viime vuonna suomussalmelaisille Pentti Kinnuselle, Pauli Heikkiselle ja Juha Kinnuselle Vuoden maisemateko -tunnustuksen ”esimerkillisestä, monipuolisesta ja pitkäjänteisestä maisemanhoitotyöstä. ... Maanomistajat ovat hoitaneet niittyjä ja metsän reunavyöhykkeitä Vienan reitin varrella ja historiallisilla merkkipaikoilla. He ovat myös kunnostaneet alueen perinnerakennuksia, opasteita ja rakenteita talkootyönä. Vängänvaaran ja Viiangin kylämaisemat tulevat maanomistajien tekemien ympäristösopimuksien myötä kokonaisuudessaan hoidon piiriin."

Vienan reitin - tunnetaan myös Vuokin reittinä - tarinasta ei farssin piirteitä puutu. Monet tahot tekevät töitä Vienan reitin tunnettavuuden ja matkailun edistämiseksi ja yksityiset maanomistajat tekevät ympäristösopimuksia, valtiovaltaa edustava Metsähallitus kaavailee taas maisemien pilaamista – juuri kun palkitut uudet opasteet on saatu paikalleen, 

Suurimmalta osin valtionmetsissä kulkevan reitin varrelta Metsähallitus on rumasti tuhonnut suurimman osan metsistä ja maisemista viime vuosien avohakkuilla. Muutamassa kohdassa olisi kuitenkin vielä hakkaamattomia metsiä jäljellä. Tehtyjä vahinkoja voitaisiin korjata ja ainutlaatuiselle reitille ja sen maisemille voitaisiin vielä antaa se arvo mikä sille kuuluu. Mutta Metsähallitus ei näytä osaavan muuta kuin avohakata.

Saamamme tiedon mukaan laitos olisi lähiaikoina aloittelemassa avohakkuita kahden kilometrin matkalla Malahviantien molemmin puolin metsissä, jotka on merkitty laitoksen omassa alue-ekologisessa suunnitelmassa ”maisema-alue”- merkinnällä. Avohakattavaksi on merkitty myös metsä Rautaisenmyllylle Malahviantieltä johtavan polun molemmilta puolilta, vastapystytetyn, vuoden maisemateko- palkitun opastekyltin taustalta. Talkootöinä entisöity ja muinaisjäännöksenä suojeltu mylly on Vienan reitin yksi tärkeimmistä nähtävyyksistä. YLE:n hienosta matkapäiväkirjasta 2016 voit lukea Vienan reitistä ja myllystä.

Rautiaisen myllylle johtavan polun ympäristö eli kaikki tässä uuden opaskyltin taustalla näkyvä metsä on merkitty nyt avohakattavaksi. Taustalla näkyy vanha hakkuuaukko. Kuva: Risto Sauso
Rautiaisen myllylle johtavan polun ympäristö eli kaikki tässä uuden opaskyltin taustalla näkyvä metsä on merkitty nyt avohakattavaksi. Taustalla näkyy vanha hakkuuaukko. Kuva: Risto Sauso

Kerrataan: Metsähallituksen oma ”maisema-alue”. Mitä sille tehdään? Avohakkuu. Pieni rantametsä maisema-alueella: avohakkuu. Vuoden maisemateko -palkinnon saaneen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vienan reitin talkootöillä pystytetyn opastekyltin ja polun ympäristö, ja maisema-alue: avohakkuu.

”Kasvupaikkaperusteinen metsänkäsittely tuottaa monipuolisia maisemia. Virkistys- ja maisema-arvot säilytetään huolellisella metsätaloustoimien suunnittelulla ja toteutuksella.”, kertoo Metsähallitus verkkosivuillaan. Nyt puheenolevissa hakkuissa tämä huolellinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että maisema-alueeksi merkitystä kapeasta aiemmin säästetystä kulissimetsästä avohakataan lähes kaikki se mitä tähän mennessä ei ole avohakattu. Monipuolisten maisemien tuottaminen tarkoittaa, että kahden kilometrin matkalle tehdään 1,3 kilometriä aukkoja 170-400 metrin pituisina kaistoina. Virkistys- ja maisema-arvojen säilyttäminen tarkoittaa sitä, että tienvarteen aiemmin säästetty kapea maisemakaistale avohakataan jolloin sen takana aukeavat vanhat aukotkin näkyvät.

Avohakattavaksi merkittyä "maisema-aluetta" Suomussalmen Yli-Vuokissa. Muutama yksinäinen puu on merkitty sinisellä nauhalla jäämään pystyyn aukon keskelle. Kuva: Risto Sauso
Avohakattavaksi merkittyä "maisema-aluetta" Suomussalmen Yli-Vuokissa. Muutama yksinäinen puu on merkitty sinisellä nauhalla jäämään pystyyn aukon keskelle. Kuva: Risto Sauso

Kymmenet kainuulaisvaikuttajat vetosivat vuonna 2006 avoimella kirjeellä Metsähallitukseen:

Olemme huolissamme metsien ikärakenteen yksipuolistumisesta ja maiseman muuttumisesta rumaksi. Luontomatkailuelinkeinon merkitys Kainuussa kasvaa, uusia yrityksiä perustetaan. Valtio tukee matkailua. Toisaalla valtio heikentää elinkeinon luontaisia mahdollisuuksia pilaamalla metsämaisemaa. Samalla kaikkien viihtyvyys kärsii. Esitämme, että metsämaiseman hoitoa parannetaan kaikkialla. Kaikkia Kainuun valtion maiden ranta- ja harjumaisemia, kylien lähimetsiä, kulttuurikohteita ja jäljellä olevia rippeitä retkeilyreitti- ja tienvarsimetsistä tulee käsitellä enintään poimintahakkuin. Hakkuut tehdään maisemaa kunnioittaen ja niin, että vanhoja, suuria, erikoisia ja maisemallisesti tärkeitä puita säästetään ja tehdään niille tilaa. Näin menetellen säästyvät myös sienimetsät, marjamaat ja porolaitumet paranevat, ja laatupuuta säästyy tulevaisuuteen. Poimintahakkuu on parempi myös kanalinnuille ja luonnolle yleensä. Ihmisten viihtyvyys, mieliala, hyvinvointi ja virkistysmahdollisuudet paranevat. Metsähallituksen ja metsäammattilaisten arvostus kohoaa. Kainuu voisi vieläkin olla "rikas luonnostaan".

Vetoomuksella ei ollut mitään vaikutusta. Hakkuut valtionmailla ovat vain lisääntyneet. Aiempien vuosien ylihakkuiden ja hakkuumäärien jatkuvan noston takia Metsähallitus on viime vuosina avohakannut aiemin säästettyjä vähäisiä rantakaistoja. Vienan reitin vieressä oleva Yli-Vuokin virkistysmetsä ja sen reunamaisemat on hakattu aivan täyteen pieniä ja suurempia aukkoja.

Nyt voitaisiin vielä säästää se vähä mitä on jäljellä, mutta hei Metsähallitus, onko siellä kaikki kotona?

  • Korkean suojeluarvon metsiä