Metsähallitus purkaa suojelukohteita Kainuussa

suomeksi
Hallitus haluaa hakkuita nykyisestä noin 65 miljoonasta kuutiometristä 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Valtion liikelaitos metsähallitus on aloittanut Kainuussa ns. alue-ekologisen suunnittelun päivittämisen. Ympäristöjärjestöissä pelätään, että laitos suunnittelee aiemmin tehtyjen suojelupäätösten purkua päivittämisen varjolla.

Jo aiemmin olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että alue-ekologisten suunnitelmien maisema-, riista-, monimuotoisuuden lisäämisalue sekä ekologinen yhteys -nimisiä erityiskohteita on viime vuosina järjestelmällisesti avohakattu. Näiden avohakkaaminen on räikeässä ristiriidassa kohteiden nimien ja tarkoituksen kanssa.

Metsähallituksen "monikäyttömetsää". Kuvassa Suomussalmen Pesiön alue-ekologisessa suunnitelmassa 1999 "maisema-alueeksi" määritellyn niemen käsittelyä Suomussalmella 2017. Rekiniemi, Honkanen.

Retkikartta.fi –palvelu näyttää Metsähallituksen alue-ekologisen verkoston kohteet. Mahtaako olla kysymys sattumasta vai ”päivittämisestä”, että karttojen perusteella Kainuussa on muutettu joitain aikanaan vanha metsä -merkinnällä tiukasti suojeltuja metsiä ekologinen yhteys -nimisiksi kohteiksi.

Lisäksi alkuperäisten alue-ekologisten suunnitelmien luontokohteita on kadonnut useilla alueilla kokonaan kartoilta. Esimerkiksi Suomussalmella ja Kuhmossa Metsähallituksen suojelemia vanhoja metsiä puuttuu kymmenittäin. Pääsääntöisesti kysymys on runsaspuustoisista metsistä hyvien tienyhteyksien varressa. Sattumaako?

Kuva: ote Kuhmon Vepsän alueen alue-ekologisen suunnitelman liitekartasta. Tummanvihreät alueet ovat vuonna 2000 julkaistussa alue-ekologisessa suunnitelmassa suojeltuja vanhoja metsiä (luontokohde = vanha metsä). Punaisella ympyröidyt puuttuvat nyt Metsähallituksen retkikartta.fi- palvelusta, jossa laitoksen mukaan näkyvät "nykyisessä verkostossa olevat kohteet".

Niitä on viime vuosina vaivihkaa myös sieltä täältä avohakattu. Tapauksia on tullut satunnaistarkasteluissa vastaan useita. Vahingossa kohteita tuskin on hakattu, sillä Metsähallitus ja koko metsäsektori korostavat kaikessa viestinnässään jatkuvasti, miten korkealla tasolla paikkatieto-osaminen, puun alkuperän seuranta ja yleinen huolellisuus metsänhoidossa ovat.

Korpijoen rantametsää Suomussalmella. 1998 suojeltu vanha metsä avohakattiin ja ojitettiin 2013-2014. Nyt avohakattu ojikko on alue-ekologisen verkostoon kuuluva "pienveden lähiympäristö" ja "arvokas metsäelinympäristö".

Viime syksynä taisteltiin Oulujärven saarien hakkuista. Kaarresalon saari oli aikanaan alue-ekologisessa suunnittelussa pysyvästi vanhana metsänä suojeltu alue, kunnes Metsähallitus teki alueelle hakkuusuunnitelman. Metsähallituksen metsätalouden johtaja Jussi Kumpula totesi syyskuussa Helsingin Sanomille, että ”Missään nimessä meillä ei mitään purkuvimmaa. Alue-ekologinen verkosto on dynaaminen ja elää koko ajan.”.

Metsähallitus ei siis ole kiistänyt etteikö suojelupäätöksiä oltaisi purkamassa. Vimmaa ei ole, kunhan vähän päivitellään. Onhan vanha metsä toki dynaaminen, kun se hakataan ja viedään sellu- anteeksi biotaloustehtaalle. Saadaan kiihdytettyä ilmastonmuutosta ja lajien sukupuuttoja. Paikalleen jätettynä suojeltu metsä vain torjuisi tylsästi ilmastonmuutosta ja pitäisi yllä luonnon monimuotoisuutta. Siitä on dynaamisuus kaukana.

Matti Liimatainen