Tornator Oyj: ”monimuotoisuuden turvaaminen on .. jokapäiväistä työtä” – paitsi Puumalassa, Kiteellä ja Loviisassa

suomeksi
Viklasuo Manninen

Metsäyhtiö Tornator on Suomen suurin metsänomistaja valtion jälkeen. Kestävyydestä kertoillaan nettisivuilla, kuten tapana on. Vastuullista on: ”Tornatorille luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ollut aina osa normaalia, jokapäiväistä työtä.” Niinhän nykyään kaikilla. Mutta ikäviä poikkeuksia tulee vastaan tasaiseen tahtiin.

Yhtiön toimissa pistää silmään muutama asia. Ensinnäkin suuret avohakkuut. Yhtiö on kovimpien avohakkaajien joukossa, käsittelyalat ovat selkeästi suurempia kuin kilpailijoilla tai ylipäänsä alan toimijoilla. Toisekseen yhtiön metsät ovat hyvin tehokkaasti puuntuotantomielessä käsiteltyjä eli hoidettuja, suojelunarvoiset kohteet ovat hyvin vähissä. Kolmanneksi, yhtiö on aiemmin myynyt vähiä suojelunarvoisia kohteita Metso-ohjelmaan suhteellisen joustavasti, mikä on tyytyväisenä suojelujärjestöissä merkillepantu. Mutta viime aikoina tämä into vaikuttaa laimentuneen. Myyty on suojeluun, mutta lähinnä soita, joita mikään maankäyttö ei olisi uhannut kuitenkaan. Sertifiointi sen jo kieltää.

Tätä kaikkea vasten on harmillista, että kun jostain sitten suojelunarvoisia metsiä löytyy, ne ovat yhtälailla hakkuiden kohteena kuin muu metsäomaisuus. Pari esimerkkiä:

Syksyllä 2022 kerroimme Tornatorin rantahakkuista Puumalassa. Suojelutilastoitujen rantojen avohakkuu on normaalia toimintaa, jonka viranomainen hyväksyy. Samalla kuitenkin avohakattiin yhtiön käyttämän FSC-sertifioinnin yksiselitteisesti suojelemia korpia ja soiden vaihettumisvyöhykkeitä. Yhtiön kiisti ponnekkaasti, mutta turhaan. Jäljet ovat maastossa nähtävissä.

Korven avohakkuu Puumalan Hiusniemessä, Tornator, 2022
Korven avohakkuu Puumalan Hiusniemessä, Tornator, 2022

Nyt sama toistui Kesälahden (nyk. Kitee) Viklasuolla. Suomen luonnonsuojeluliiton maastoselvityksen mukaan yhtiö hakkasi viime talvena runsaslahopuustoisia metsiä ja suometsiä, vaikka se on kielletty. Lisäksi se on merkinnyt avohakattavaksi lähes 16 hehtaaria saman sertifikaatin suojelemaa runsaslahopuustoista metsää, ja edelleen korpia ja suopainanteita.

Uhanalaisten lajien määrä avohakattavalla kohteella on huikea, punaisen listan lajeja on 15 ja niillä useampi kymmenen esiintymää. Lisäksi on todella runsaasti suojelullisesti arvokkaiden metsien ns. indikaattorilajeja. Punaisen listan uhanalaisista ja silmälläpidettävistä sekä indikaattorilajeista on yhteensä 102 havaintoa. Lahopuuta on runsaasti, aivan toisella tavalla kuin keskimääräisessä talousmetsässä. Miten vastuullisena itseään pitävä yhtiö voi tehdä hakkuusuunnitelman tällaiseen metsään? Mistään vahingosta ei ole kyse, koska hakkuu on merkitty maastoon ja sinne on jo rakennettu tienpisto. Kuvia alueelta on allaolevassa galleriassa. Kuvat: Olli Manninen ja Tuuli Hakulinen. Kartalla kohde on täällä. Kannattaa käydä katsomassa.

Toukokuussa löysimme yhtiön avohakkuuaikeiden kohteena olevasta Brännkärretin metsästä Loviisassa myös muutamia vanhojen metsien uhanalaisia lajeja, ja lahopuuta ja muita rakennepiirteitä siten että Metso-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttyvät suurimmalla osalla kohdetta. Ympäristön metsät on laajalti läpeensä hakattu, kuten tapana on. Tässä on suhteellisen yhtenäinen varttuneen metsän saareke korpineen, kausikosteine lammikoineen ja lahopuineen. Pieniä jyrkänteitäkin löytyy. Ehdotimme yhtiölle kohteen suojelemista näiden selkeiden monimuotoisuusarvojen takia.

Yhtiö kuitenkin vastasi, että ”vetoomustamme” ei käsitellä, eikä siitä ”synny muutakaan vaikuttavuutta”, ellemme toimita FSC-sertifikaatin ”vaatimalla” tavalla uhanalaisten lajien esiintymäkoordinaatteja. Vastaus oli aika hämmästyttävä. Emme olleet millään sertifiointiasialla liikkeellä, vaan kerroimme miksi kyseessä on suojelullisesti arvokas metsä joka tulisi säästää – ihan sertifikaateista huolimatta. Kuvia alueelta on allaolevassa galleriassa. Karttalinkki tässä - kannattaa käydä katsomassa. Myös hakkuukartta on galleriassa.

Suurilla maanomistajilla on suuri vastuu monimuotoisuuskadosta. Niillä on mahdollisuus ja varaa korjaaviin toimiin. Tornator voisi olla eturivissä. Se teki juuri ennätystuloksen, eli rahasta ei ole kiinni.

Matti Liimatainen
Metsävastaava