Viimeiset luonnonmetsähakkuut?

suomeksi
Crop7 Uusi

Toissaviikolla kerroimme että metsäteollisuus hakkaa edelleen täysin luonnontilaisia ikimetsiä sellukattilaan. Sattumalta ajoissa havaittu hakkuu keskeytyi ja metsäfirma lupasi tutkia asian (neljäs kerta). Viime viikolla selvisi että hakkuita ikimetsissä olikin tehty enemmänkin, viime talven aikana, huolimatta siitä että teollisuuden käyttämä sertifiointijärjestelmä ei salli tällaisten kohteiden puun ostoja.

Toissaviikolla kerroimme, että suuri metsäyhtiö aloitti ja joutui samantien keskeyttämään luonnontilaisen ikimetsän hakkuut Inarissa. Kohteesta oli useaan otteeseen varoitettu yhtiötä; se oli luvannut tutkia asian ennen hakkuuta, mutta syystä tai toisesta hakkuut aloitettiin. Ne paljastuivat sattumalta, kun kartoitustiimimme sattui paikalle aloittelemaan tämän kesän maastokautta. Yhtiö lupasi neljännen kerran tutkia asian ja keskeytti hakkuut.

Nyt viime viikolla valitettavasti paljastui, että samalla alueella onkin myös jo viime talvena, lupauksista huolimatta, hakattu ikivanhaa luonnonmetsää. Puupinoista osa on edelleen tienvarsilla.

Muutamista kaadetuista puista laskettiin ikiä; löytyi 350- ja 400 vuotiaita puita. Metsässä tietenkin on paljon vanhempaakin puustoa, sillä luonnontilaisen ikimetsän kiertokulku pohjoisessa on loputon. Kun mänty saattaa elää 500-vuotiaaksi ja seistä pystyssä keloutumisen jälkeen 200 vuotta, ja sen jälkeen hiljalleen lahota seuraavat 200 vuotta, puhutaan lähes tuhatvuotisista metsistä. Luonnonmetsän kehityskulku näkyy monissa rungoissa metsäpalojen jättäminä jälkinä.

Tässä olevat kuvat ovat harvinaisia ennen-jälkeen- kuvia, sillä ne on otettu samasta metsästä ennen hakkuuta 2021 kesällä ja nyt hakkuun jälkeen kesäkuussa 2022. Paikka on Inarissa, Muotkatunturin erämaan ja Mutusjärven välimaastossa. Karttalinkki tässä kuvattuihin hakkuisiin.

Hakkuutavaksi viranomaiselle oli ilmoitettu ylispuiden poisto, joka on sitä miltä kuulostakin, eli suurimpien puuyksilöiden poistaminen nuoremman puuston päältä. Lopputulos kuitenkin oli käytännössä avohakkuu, kuten kuvista näkyy. Muistakaa tämä, kun seuraavan kerran kuulette sanottavan ettei pohjoisimmassa Lapissa tehdä avohakkuita. Joku toki voisi pitää lopputulosta ns. siemenpuuhakkuuna. Päätehakkuu sekin.

Monisatavuotiaan ikimetsän puut ovat matkalla lähes 500 km:n matkan päähän Kemin sellutehtaalle. Muistakaa tämä, kun joku seuraavan kerran väittää ettei vanhoja metsiä hakata selluksi.

MetsäGroup rakentaa parhaillaan Kemiin uutta, jokseenkin pömpöösin nimen saanutta Polar King- nimistä tehdaslaitosta. Siitä on määrä tulla pohjoisen pallonpuoliskon suurin sellutehdas. Nyt herää kysymys uuden tehtaan aiempaa merkittävästi suuremmasta puuntarpeesta. Hakataanko jatkossakin niiden ns. tavallisten talousmetsien ohella aina silloin tälllöin myös näitä vanhoja luonnonmetsiä, ehkä nykyistä enemmänkin, vai voisiko metsätalous jo viimein suunnata tarmonsa paljonpuhuttujen harvennusrästien purkamiseen?

Inarissa tälläkin laajalla alueella Mutusjärven ja Muotkatunturin suojellun erämaan välissä on paljon voimassaolevia hakkuuilmoituksia. Osa on aiemmin hakattujen alueiden ns. siemenpuiden poistoja, mutta merkittävä määrä, noin 300 hehtaaria kohdistuu ikivanhoihin luonnontilaisiin, siis koskaan aiemmin hakkaamattomiin ikimetsiin. Allaoleva kuvat on otettu hakkuusuunnitelma-alueilta Äytsiojalta. Näissäkin metsissä on tarkoitus tehdä edellisen gallerian tyylinen "ylispuiden poisto".

Jäämme odottamaan miten asiaa nyt selvitellään. Suurten metsäyhtiöiden käyttämä metsäsertifiointijärjestelmä edellyttää, ettei vanhoista luonnonmetsistä hakattua puuta tai saamelaisten poronhoitajien oikeuksia heikentävistä hakkuista peräisin olevaa puuta käytetä. Jos metsäteollisuus on tosissaan ja rehellinen sertifioinnin toteuttamisessa ja vastuullisuuspuheissaan, nyt paljastuneet hakkuu jäivät viimeisiksi, eikä alueen satojen hehtaarien jo tehtyjä hakkuuilmoituksia toteuteta. Palataan asiaan ja katsotaan joko sen ihmeen aika on nyt, vuonna 2022.

Kuvat: Greenpeace ja Olli Manninen

Teksti: Matti Liimatainen