Retkikohdevinkki: Kiimasuo ja Löyttysuo, Hattula

Kiimasuo Yleis

Tämänkertainen vähemmän tunnettujen luontoalueiden retkikohdesuosituksemme: Etelä-Hämeen Renkajärvi. Sieltä löytyy metsäyhtiö UPM:n mailta mielenkiintoisia kohteita: isoja soita ja niiden puutteellisesti suojeltuja, hakkuiden uhkaamia reunametsiä.

Img 4498

Kiimasuo ja Löyttysuon alue sopii pitemmänkin päiväretken kohteeksi. Siellä ei ole polkuja eikä retkeilyrakenteita, joten maasto tarjoaa omatoimisen löytämisen ja luonnon kokemisen riemua. Suot on merkitty vuosia sitten Hämeen maakuntakaavaan SL- eli suojeluvarauksina. Päivitettyinä, myös reunametsiä sisältävinä laajempina rajauksina ne kuuluvat soidensuojelun täydennysohjelmaan, tuohon surullisenkuuluisaan asiantuntijatyönä tehtyyn suojelusuunnitelmaan, joka sitten keskustan ja kokoomuksen päätöksellä jätettiin vapaaehtoisuuden varaan. Vapaaehtoista vastuunkantoa: suojele tai hävitä, ihan sama.

Alueen inventoineen asiantuntijan mukaan ”Soidensuojeluohjelman aineistossa aluekokonaisuus on koko Etelä-Hämeen arvokkaimpia: arvot perustuvat ensisijaisesti laajuuteen, monipuolisuuteen ja luonnontilaan.”.

Erikoisen alueesta tekee se, että upeisiin ja Etelä-Suomessa harvinaisen suuriin luonnontilaisiin soihin liittyy yllättävän paljon vielä toistaiseksi avohakkuilta säästyneitä, paikoin jopa vanhoja metsiä. Noin 350 hehtaarin metsä- ja suoalue on eräänlainen pienoiserämaa. Vaikka metsätiet, hakkuut ja ojitukset reunustavat ja osin pirstovat alueen sisäosiakin, täällä tavoittaa vielä menetettyjen erämaiden tuntua. Soiden metsäsaarekkeet ja reunat ovat ehjiä.

Kiimasuo

Kartta: soidensuojeluohjelman rajaus punaisella - myös sen ulkopuolella on paikoin hienoja metsiä. Karttapaikan ilmakuvaa kannattaa käyttää retken suunnittelun apuna. UPM:n "täydellinen toimenpidekielto"- kohteet vihreällä. Punaiset pisteet Greenpeacen teettämässä selvityksessä löydettyjä uhanalaisia ja vanhojen metsien indikaattorilajihavaintoja. Mustan ympyrän alueella on hakkuiden uhkaamia hienoja vanhoja metsiä.

Alue on ollut Greenpeacen työpöydällä useamman vuoden. Soiden reunametsissä oli UPM:n laajoja avohakkuusuunnitelmia vuonna 2016. Saimme ne tuolloin osaksi torjuttua olemalla yhtiöön, sertifioijaan ja viranomaisiin yhteydessä. Teetimme myös uhanalaiskartoituksia hakkuiden uhkaamissa metsissä. Osan uhanalaisten lajien elinalueista UPM hakkasi saamistaan tiedoistaan huolimatta, mutta parhaimpia soiden reunojen osia onneksi ei. Toteuttamatta jääneet hakkuuilmoitukset parhaimpien soiden reunoilla ja metsäsaarekkeissa ovat vanhentuneet eikä niitä ole uusittu. UPM:n nettikartta näyttää, että avosuot ja osa reunametsistä ja saarekkeista on merkitty FSC-sertifioinnin edellyttämän toimenpidekiellon piiriin. Pääosa arvokkaista metsistä on kuitenkin edelleen vailla suojelumerkintää.

Renkajarvi Loyttysuo Pohjoinen

Kartta: soidensuojeluohjelman alue punaisella, UPM:n toimenpidekielto-kohteet vihreällä. Mustien ympyröiden sisällä on aiemmin ja mahdollisesti edelleen hakkuiden uhkaamia suojelemattomia metsiä, punaisella ympyröidyillä alueilla on ajankohtaisia hakkuusuunnitelmia, punaiset pisteet uhanalaisia lajeja. Itäisin vaaleanpunainen alue = Metsähallituksen suojelumetsä.

Maaliskuussa 2020 UPM on tehnyt uusia hakkuuilmoituksia alueen liepeille, Löyttysuon ja Renkajärven väliin. Kävimme katsomassa niitä viime viikolla. Hakattavaksi on merkitty metsiä, jotka sijainnin ja rakenteen puolesta kelpaisivat Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma Metsoon. Uhanalaisia lajeja löytyi hakkuukohteilta useita. Monimuotoisuuden suojelusta paljon puhetta tuottavalle UPM:lle on toistuvasti tuottanut vaikeuksia tunnistaa suojelunarvoisia kohteita. Niin täälläkin. Toivottavasti jatkossa paremmin.

Loyttysuo Etelainen

Kartta: selitykset kuten edellä ylläolevissa kartoissa.

Kiimasuon – Löyttysuon alue on eteläsuomalainen luontohelmi, tutustumisen ja seuraamisen arvoinen. Greenpeace valvoo aluetta ja yritämme parhaamme mukaan edistää sen suojelua. Retkeilyn iloa!

Matti Liimatainen
Metsävastaava