Taruksen retkeilyalueelta löytyi runsas uhanalainen lajisto

UPM:n hakkuu-alueen reunaa.

Huomiota herättäneiltä UPM:n ja Hämeenlinnan kaupungin avohakkuusuunnitelma-alueilta Padasjoelta löytyi runsaasti uhanalaisia lajeja. Löydät vahvistavat tietoa siitä, että nämä 120-140-vuotiaat metsät sopisivat suojelukohteiksi eikä niiden hakkaaminen ole enää mahdollista metsäsertifioinnin ehtojen mukaan.

Joulun alla havaitsimme Hämeenlinnan kaupungin omistamalla Taruksen retkeilyalueella isoja avohakkuusuunnitelmia. Alue on metsäjätti UPM:n hoidossa. Taruksen retkeilyalue on osa Evon retkeilyaluetta. Evosta sen erottaa vain nimi, maanomistaja ja kunnanraja. Evon ja Taruksen kulkee Ilves-retkeilyreitti. On monenlaisia retkeilyä palvelevia rakenteita; nuotiopaikkoja, polkuverkosto, opasteita, parkkipaikkoja ja vuokrattavia kämppiä.

Hakkuusuunnitelmat ovat herättäneet huomiota niin julkisuudessa kuin kulissien takana. Palutetta on tullut ja mennyt suuntaan ja toiseen. Hämeenlinnan kaupunki ja UPM eivät kuitenkaan ole olleet valmiita peruuttamaan suunnitelmiaan.

Selityksiä on löytynyt; esimerkiksi kun FSC- sertifiointi edellyttää retkeilyreittien lähistöllä tehtävien uudistushakkuiden olevan pienialaisia, ja me kerroimme UPM:n nauhoilla merkittyjen avohakkuiden olevan 1,5 – 4 kertaa keskimääräistä avohakkuualaa suurempia, UPM kiirehti twitterissä ilmoittamaan että hakkuualat silti olisivat alle 2 ha:n kokoisia. Sekin olisi reilusti yli keskimääräisen avohakkuualan, joten pienialaisuuden vaatimus ei täyttyisi edelleenkään. Hämeenlinnan kaupungilta kerrottiin että Iso-Taruksen nuotio- ja leiripaikalle merkitty avohakkuu olisi oikeasti poimintahakkuu, koska sellainen olisi mukamas avohakkuuna ilmoitettava. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan poimintahakkuille on oma koodinsa. Samaan aikaan UPM:n selitys puolestaan oli että nuotiopaikan ympäristöön ei kosketa lainkaan. 

Avohakataan, ei kun poimitaan, eikun ei kosketa. Jaa-a, johtuuko tämä sitten UPM:n ja kaupungin epäselvästä työnjaosta, vai siitä, että alunperin kummallekaan ei tullut mieleen että joku voisi hakkuusuunnitelmista Etelä-Suomen suosituimmalla retkeilykohteella kiinnostua.

Img 3501

Kuva: retkeläisiä tutustumassa avohakattaviksi merkittyihin metsiin Isomäellä 17.1.2020.

No, niin tai näin. Ennustin 10.12.2019 blogissa, että avohakattavaksi merkityistä metsistä löytyisi uhanalaisia lajeja, jos etsittäisiin. Nyt sitten etsittiin ja löytyi. Luonnonsuojeluliiton Hämeenlinnan yhdistys järjesti Tarukselle yleisöretken viime viikolla. Olimme mukana, ja Helsingistä saimme matkaan luontokartoittaja Olli Mannisen ja hänen avukseen Ida Korhosen.

Lajiasiantuntijat löysivät puolikkaan maastopäivän aikana hakkuualueilta ja niiden välittömästä läheisyydestä aikana yhteensä 66 kolmen alueellisesti ja neljän valtakunnallisesti uhanalaisen sammal- ja jäkälälajin esiintymää. Lisäksi havaittiin uhanalainen pyy. Lintutieteellisen yhdistyksen havainnoissa alueelta ovat uhanalaiset vanhojen metsien linnut hömötiainen ja töyhtötiainen. Siten uhanalaisia lajeja tiedetään hakkuusuunnitelmien kohteina olevalta alueelta nyt jo kymmenen.

Uhanalaiset Tarus

Karttakuvat: Karhumäen ja Isomäen hakkuualueet keltaisella, uhanalaisten lajien havaintopaikat punaisilla ympyröillä, soidensuojeluesityksen raja punaisella.

Toimitimme tiedot maantaina Hämeen ELY-keskukselle ja tänään UPM:lle. Iso-Taruksen eteläpuolelle suunnitellut avohakkuualat ovat niin täynnä uhanalaisten lajien havaintoja, ettei hakkuita käytännössä voida tehdä FSC- sertifioinnin vaatimuksia rikkomatta. Luonnonsuojelulailla erikseen suojellun lahokaviosammalen elinympäristön hakkaaminen rikkoisi myös lakia. Nähtäväksi jää tehdäänkö alueelle nyt uusia hakkuusuunnitelmia edellisten viereen, ja käykö siellä sitten samoin, vai tekisikö Hämeenlinnan kaupunki mieluummin Metso-ohjelman suojelukaupat valtion kanssa ja rauhoittaisi arvokkaat alueet luonnolle ja retkeilylle.

Matti Liimatainen

Löydetyt uhanalaiset lajit: hongantorvijäkälä, ryväsjäkälä, palosuomujäkälä, lahokaviosammal, rakkosammal, aarnisammal, korpiluppo. Havaitut uhanalaiset lintulajit: pyy, hömötiainen, töyhtötiainen.

Mitäpä jos Evosta tehtäisiin jatkuvien hakkuiden sijaan uusi kansallispuisto? Siten saisimme vielä suojelemattomat metsät pelastettua ja Etelä-Suomeen suuren kansallispuiston, jonka poluilla voi viettää useita päiviä. Allekirjoita vetoomus nyt!