Tulihan se sanottua: tavoite on hiilinielujen pienentäminen

suomeksi
Family Timberin varastoalue Hollolassa

Valtioneuvosto hyväksyi eilen Kansallisen metsäohjelman strategian päivityksen. Ilmastonmuutoksen torjunnasta puhutaan paljon, mutta strategiassa on otettu tavoitteeksi metsien ja maaperän hiilensidontakyvyn heikentäminen.

Strategian sivulta 66 löytyy metsäsektorin yhteinen tavoitetaso metsien ja puutuotteiden hiilinieluiksi. Vierekkäin ovat:

-vuoden 2013 lähtötilanne: 38,5 miljoonaa tonnia CO2 -ekv.
-vuodenvaihteen 2016/2017 toteutunut taso: 37,7 miljoonaa tonnia.
-tavoitetaso 2025: 34,77 miljoonaa tonnia.

Näinä aikoina olisi luullut että hiilinielua piti kasvattaa. Vaan ei, metsäsektorin ja nykyisten hallituspuolueiden tavoite onkin edelleen pienentää metsien ja maaperän kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä. Ihan strategiana on päätetty tavoitella ilmastonmuutoksen pahentamista 2,9 miljoonan tonnin edestä per vuosi.

Hakkuuinnon mittakaavaa avaa se, että määrä lähestulkoon vastaa kemian- ja metalliteollisuuden ilmastopäästöjä (3,28 miljoonaa tonnia). Hölmöläisten peitonjatkamista taas havainnollistaa – ja tämän luulisi kiinnostavan niitäkin veronmaksajia joita ilmastonmuutos ei jaksa niin huolestuttaa -  että hiilensidontakyvyn heikennys on samaa mittaluokkaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa 2030 päätetyn liikenteen lisäpäästövähennystarpeen kanssa (n. 3 milj. tonnia CO2 -ekv.).

Kovalla työllä, porulla ja kustannuksilla toteutettavat liikenteen päästövähennykset mitätöidään metsäalan edun vuoksi. Polttomoottoriautoilija itkee ja maksaa metsäteollisuuden ja metsänomistajien päästöt. Ja ilmasto lämpenee edelleen.

Valtioneuvoston tiedote 21.2.2019: Valtioneuvosto vahvisti päivitetyn kansallisen metsästrategian

Matti Liimatainen

Ei katsota vierestä, kun vanhojen metsien avohakkuut ja täysin riittämätön suojelu ajavat metsäluontomme ahtaalle. – ilmastosta puhumattakaan. Suojellaan metsiä yhdessä. Allekirjoita metsävetoomus nyt.