Vuotos-tunturi, Salla

Nämä Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken rajalla sijaitsevat vanhat metsät muodostavat...

Pinta-ala 91 ha

Nämä Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken rajalla sijaitsevat vanhat metsät muodostavat yhä lähes katkeamattoman ekologisen yhteyden Vuotostunturin suojelualueen ja Joutsenaapa-Kaita-aavan soidensuojelualueen välille. Hakkuiden ympäröimät metsät edustavat klassisia pohjoisen ikikuusikoita. Kosteat soiden ympäröimät kuusimetsät omaavat erinomaisen metsäjatkumon ilman merkittävää palo- tai hakkuuhistoriaa.

Tämä jatkumo näkyy myös vanhojen kuusimetsien lajiston runsautena. Suunnitelluilta hakkuualueilta löydettiin elokuussa 2020 tehdyllä maastokäynnillä 117 vaarantuneen, 191 silmälläpidettävän ja 47 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja löydöissä on yhteensä 21.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita